ICT-oplossingen met geodata
voor groene en blauwe diensten

Klantportaal

Met ons klantportaal kunt u klantdossiers logisch, veilig en toegankelijk bewaren. Uw wens is bepalend voor de werkelijke invulling en mate van interactiviteit. Zo kan uw digitale portaal actief ingericht worden, met functies zoals bestanden uploaden, producten bestellen, schade melden en het aanvragen van beheervergoedingen en informatie.

Wilt u liever een eenzijdige informatiestroom faciliteren, dan kan het klantportaal zo ontwikkeld worden dat klanten bijvoorbeeld enkel toegang hebben tot  status van een bepaald proces.

GIS Business Solutions BV is gevestigd te Hoogeveen.