ICT-oplossingen met geodata
voor groene en blauwe diensten

GB-RVO

Recent hebben wij de web-service verzorgd tussen onze GIS-applicatie en het RVO. Bedrijfspercelen van de grondgebruikers worden nu via eHerkenning opgehaald bij RVO en veilig ingelezen in de GIS-applicatie.

GIS Business Solutions BV is gevestigd te Hoogeveen.