ICT-oplossingen met geodata
voor groene en blauwe diensten

MijnFaunazaken: softwareoplossing met embedded kaarten

In Nederland veroorzaken beschermde dieren zoals ganzen en herten geregeld schade aan landbouwgewassen. Organisatie BIJ12 is verantwoordelijk voor de uitvoering van het provinciale beleid op dit vlak en zet in op de voorkoming en bestrijding van schade.

Ontstaat er toch faunaschade? Dan kunnen agrariërs bij BIJ12 terecht voor een tegemoetkoming.

Digitaal schade melden
Voor aanvragen van die tegemoetkoming ontwikkelde GIS Business Solutions samen met NieuwlandGeo MijnFaunazaken. In dit digitale portaal kunnen agrariërs enerzijds eenvoudig en overzichtelijk faunaschade melden en een tegemoetkoming aanvragen. Anderzijds kan B12 met het portaal aanvragen honoreren of afwijzen.

Kenmerkend voor het aanvraagproces zijn de kaarten waarop steeds verschillende lagen en objecten (zoals percelen) zichtbaar zijn. Aanvragers kunnen op die kaarten gemakkelijk aangeven waar ze schade hebben. Ook het type schade kan zo doorgegeven worden, waarmee een zo volledig mogelijk meldingsdossier ontstaat.

Geo-functionaliteit via de API
Speciaal voor MijnFaunazaken ontwikkelden GIS Business Solutions een API om de gewenste geo-functionaliteit aan te roepen. Ook voegden we twee plugins toe voor geometrische bevragingen en berekeningen rondom de afhandeling.

Bejagingsgegevens ophalen en inzien
De bejagingsgegevens per perceel worden als GeoJson aangeleverd, waarna ze via een geautomatiseerd systeem met behulp van FME in de database ingevoerd worden. De BIJ12-consulent kan vervolgens de exacte bejaging per dossier opvragen en controleren. Steeds is er – afhankelijk van het bejagingstype – op een kaart te zien of de bejaging binnen de grenzen is uitgevoerd.

Een succes: embedded kaarten
De software van MijnFaunazaken is een sprekend voorbeeld van de combinatie van geografische informatie met selectie- en analysefuncties. Het aanvraag- en toekenningsproces is geoptimaliseerd!