ICT-oplossingen met geodata
voor groene en blauwe diensten

Melden vermoedelijke wolvenschade nu ook digitaal mogelijk

Vermoedelijke wolvenschade kan vanaf nu 24 uur per dag gemeld worden bij BIJ12. Het digitaal melden kan via een webformulier en is een uitbreiding op de telefonische bereikbaarheid tijdens kantooruren. Het aantal schademeldingen nam de afgelopen tijd toe, waardoor het wenselijk is om schade aan vee ook buiten kantooruren te kunnen melden. Een knop naar het formulier is te vinden op de pagina schade melden, maar is ook direct bereikbaar via BIJ12.nl/veeschade.

Bezoek taxateur bij vermoedelijke wolvenschade
Bezoek taxateur bij vermoedelijke wolvenschade

Meldingen na 17.00 uur worden de eerstvolgende dag na 9.00 uur zo snel mogelijk verwerkt. Een medewerker van BIJ12 neemt hierover contact met op de dierhouder.

Naast het digitaal melden blijft ook telefonisch melden via er 085 – 486 22 22 (keuzeoptie 1) mogelijk. Dit kan tijdens kantooruren tussen 9.00 tot 12.00 uur en 13.00 en 17.00 uur. In het weekend wordt u tussen 9.00 en 17.00 via het keuzemenu (optie 1) doorgeschakeld naar een BIJ12-consulent.

Afhandeling van schademeldingen

Voor overige faunaschade, zoals grasschade door ganzen of fruitschade door mezen, worden tegemoetkomingen in de schade door agrariërs aangevraagd in MijnFaunazaken. Dit is een online portaal waarin een agrariër een tegemoetkoming aanvraagt en waarin de aanvraag door BIJ12 wordt afgehandeld. Hierdoor heeft de aanvrager inzicht in de voortgang en wordt een aanvraag sneller afgehandeld. BIJ12 werkt eraan om de afhandeling van veeschade ook af te handelen via MijnFaunazaken.

Meld schade aan uw vee

Schade (vermoedelijk) veroorzaakt door een wolf aan bedrijfsmatig gehouden landbouwhuisdieren en/of aan hobbymatig gehouden hoefdieren komt in aanmerking voor een taxatiebezoek en een tegemoetkoming. Neem bij vermoedelijke wolvenschade aan uw vee zo snel mogelijk contact op met BIJ12. Het is belangrijk dat u het kadaver van het dier:

  • Onaangeroerd laat liggen op de vondstlocatie;
  • Fotografeert;
  • Afdekt;
  • Afschermt.

Een taxatiebezoek vindt zo snel mogelijk na de vermoedelijke aanval plaats, zodat de sporen vaak nog vers zijn en het DNA op tijd veiliggesteld kan worden. Weersomstandigheden en het moment waarop een kadaver gevonden wordt, zijn van invloed op een succesvolle DNA-afname.

 

Dit artikel is op 17 maart 2023 verschenen op www.BIJ12.nl.